Hà Nội và … cốm

Mùa thu Hà Nội là mùa đẹp nhất!

Mùa thu Hà Nội cũng là mùa của cốm!

Không ai nhớ cốm Hà Nội có từ bao giờ? …

 

Hồi còn nhỏ, mẹ thường cho tôi ăn chuối chấm cốm. Món đó ngon lắm. Lúc đó, tôi hỏi mẹ: “Mẹ ơi, cốm Hà Nội có từ bao giờ?”

Mẹ nhìn tôi cười rồi nói: “Mẹ cũng không biết nữa, nhưng mẹ nhớ có lần bà nội kể vầy nè: Ngày xưa, Hà Nội nghèo lắm. Năm đó, ở ngoại thành Hà Nội bão lũ kéo dài cả tháng. Cánh đồng lúa bị chìm trong nước lũ. Mọi người không có gì để ăn. Trong cái khó ló cái khôn, lúc này người ta đã lấy những hạt lúa non để làm ra cốm. Cốm có mùi thơm, ngọt, dai và mềm, ăn rất ngon.”

Câu chuyện của mẹ kể lại cho tôi đã theo tôi hơn 40 năm nay. Cứ mỗi lần nhớ về Hà Nội, tôi lại nhớ về cốm.

Hà Nội và … cốm

 

Mùa thu Hà Nội là mùa đẹp nhất!

Hanoi Autumn is the most beautiful season.

mùa thu – autumn

mùa – season

nhất – the most

Anh thích ăn phở nhất.

 

Mùa thu Hà Nội cũng là mùa của cốm!

Autumn in Hanoi is also the season of Cốm.

Cốm – or green rice, is a flattened rice dish in Vietnamese cuisine. It is not dyed green, as can be done with pandan, but is immature rice kernels roasted over very low heat then pounded in a mortar and pestle until flattened. (Wikipedia)

 

Không ai nhớ cốm Hà Nội có từ bao giờ? …

No one remembers when Cốm came from?

không ai – no one

từ bao giờ – when (in the past)

Anh học tiếng Việt từ bao giờ?

 

Hồi còn nhỏ, mẹ thường cho tôi ăn chuối chấm cốm.

When I was a kid, I used to eat bananas with Cốm.

hồi còn nhỏ – when I was a kid

chấm – to dip

 

Món đó ngon lắm. Lúc đó, tôi hỏi mẹ: “Mẹ ơi, cốm Hà Nội có từ bao giờ?”

That dish was delicious. At that time, I asked my mother: “When did cốm come from?”

món – dish

lúc đó – at that time

 

Mẹ nhìn tôi cười rồi nói: “Mẹ cũng không biết nữa, nhưng mẹ nhớ có lần bà nội kể vầy nè

She looked at me smiling and said: “I don’t know either, but I remember that your grandmother told me a story.”

bà nội – grandmother (your father’s side)

kể – to tell a story

nè – (a particle) It is placed at the end of the sentence to tell someone something.

Ở Sài Gòn có quán cà phê đẹp lắm nè.

 

Ngày xưa, Hà Nội nghèo lắm.

In the past, Hanoi was poor.

ngày xưa – in the past

nghèo – poor

 

Năm đó, ở ngoại thành Hà Nội bão lũ kéo dài cả tháng.

That year, in the suburb of Hanoi the storm lasted for a month.

ngoại thành – suburb

bão lũ – storm

kéo dài – to last

cả + noun – all

Anh làm việc cả ngày.

 

Cánh đồng lúa bị chìm trong nước lũ.

Rice fields were submerged by floodwater.

lúa – rice

cánh đồng – field

chìm – submerge

nước lũ – flood water

 

Mọi người không có gì để ăn.

People had nothing to eat.

không có gì – nothing

 

Trong cái khó ló cái khôn, lúc này người ta đã lấy những hạt lúa non để làm ra cốm.

Necessity is the mother of invention, now people have taken the young rice seeds to make Cốm.

cái khó ló cái khôn – Necessity is the mother of invention.

làm ra – to make

 

Cốm có mùi thơm, ngọt, dai và mềm, ăn rất ngon.”

Cốm smells good, tastes sweet, chewy, soft, and very delicious.

thơm – smell good

dai – chewy

 

Câu chuyện của mẹ kể lại cho tôi đã theo tôi hơn 40 năm nay. Cứ mỗi lần nhớ về Hà Nội, tôi lại nhớ về cốm.

The mother’s story has followed me for more than 40 years. Every time I remember Hanoi, I remember Cốm.

câu chuyện – story

theo – to follow

mỗi lần – everytime

 

Câu hỏi

  1. Người kể chuyện hồi còn nhỏ thích ăn chuối chấm cái gì?
  2. Cốm được làm ra từ cái gì?
  3. Mọi người ăn cốm bao giờ chưa? Mọi người có biết món ăn nào làm từ cốm không?

 

Download PDF here ha-noi-va-com