CHỈ MỘT MÀN

Hai người bạn đang đi dạo và nói chuyện với nhau trong công viên.

Minh: Tối qua mày đi xem kịch hả?

Hải: Ừa. Nhưng tao xem hết màn một rồi về à.

Minh: Ủa? Sao về sớm vậy?

Hải: Tại người ta nói: “Màn hai … 3 năm sau.” Thời gian dài như vậy sao tao đợi được.

 

Hai người bạn đang đi dạo và nói chuyện với nhau trong công viên.

Two friends are walking and talking in the park.

đi dạo – là giống như đi bộ

đi dạo – walk

công viên – park

trong – in

 

Minh: Tối qua mày đi xem kịch hả?

Did you go to the theater last night?

tối qua – last night

đi xem kịch – go to the theater

 

Hải: Ừa. Nhưng tao xem hết màn một rồi về à.

Yeah. But I watched the first scene and then went back home.

xem – watch

hết – all

màn – scene

rồi – then

 

Minh: Ủa? Sao về sớm vậy?

Huh? Why did you come back so early?

ủa – an exclamation of surprise

sớm – early

vậy – a final particle for the question

 

Hải: Tại người ta nói: “Màn hai … 3 năm sau.” Thời gian dài như vậy sao tao đợi được.

Because they said: “The second scene …3 years later.” How can I wait for that long?

tại – because

người ta – they

sau – later

thời gian – time

dài – long (time)

sao – how

đợi – wait

được – can

Download PDF here chi-mot-man

Become an IziVieter today!