SÀI GÒN MÙA MƯA

Source: https://kenh14.vn/nhung-mau-chuyen-nho-xiu-cung-du-de-thay-sai-gon-de-thuong-qua-doi-20170610023759015.chn

Bữa đó tôi đang đi công việc, tự nhiên trời mưa lớn. Tôi vội vàng tấp vào một căn nhà ở bên đường để trú mưa.

Đứng được 5 phút thì con gái của chủ nhà đi học về. con nhỏ nhìn tôi chằm chằm rồi đi vào nhà đóng cửa lại. Chắc là con nhỏ đang nghĩ ông nào đứng trước nhà mình vậy?

Sau đó, con nhỏ lại mở cửa ra. Con nhỏ nhìn tôi rồi hỏi:

  • Chú ơi, chú có áo mưa không?

Tôi cười rồi trả lời:

  • Chú đứng một xíu, lát tạnh mưa là chú đi được à.

Con nhỏ cũng cười rồi nói tiếp:

  • Vậy chú đứng xích vô nha, coi chừng bị ướt đó.

Rồi chúng tôi nhìn nhau mỉm cười.

SÀI GÒN MÙA MƯA

 

Bữa đó tôi đang đi công việc, tự nhiên trời mưa lớn.

That day I was going out, suddenly It rained cats and dogs.

bữa đó – that day

đi công việc –  You go somewhere to do something but you don’t want to tell others exactly where you go or what you do.

tự nhiên – suddenly

trời – sky

lớn – big

 

Tôi vội vàng tấp vào một căn nhà ở bên đường để trú mưa.

I rushed to a house on the side of the road to shelter from the rain.

vội vàng – rush

căn nhà – house

bên đường – on the side of the road

trú – shelter

để – in order to

Anh mua Phở để ăn sáng.

 

Đứng được 5 phút thì con gái của chủ nhà đi học về.

I was standing for 5 minutes then the daughter of the house owner came home from school.

đứng – stand

được indicates the meaning of a favorable degree, quantity received.

Anh học tiếng Việt được bảy tháng rồi.

chủ nhà – house owner

 

Con nhỏ nhìn tôi chằm chằm rồi đi vào nhà đóng cửa lại.

She stared at me then went into the house and closed the door.

con nhỏ – this is a pronoun to call a little girl

nhìn chằm chằm – stare at

đóng cửa – close the door

 

Chắc là con nhỏ đang nghĩ ông nào đứng trước nhà mình vậy.

She might be thinking about who was standing in front of her house.

trước nhà – in front of a house

mình – herself

 

Sau đó, con nhỏ lại mở cửa ra. Con nhỏ nhìn tôi rồi hỏi:

After that, she opened the door, looked at me and, asked:

mở cửa ra – open the door

 

Chú ơi, chú có áo mưa không?

Do you have a raincoat?

áo mưa – raincoat

chú – this is a pronoun to address a male who has the same as your father’s age.

 

Tôi cười rồi trả lời:

I smiled and replied:

cười – smile

 

Chú đứng một xíu, lát tạnh mưa là chú đi được à.

I just stand for a while, when It stops raining, I will go.

một xíu – for a while

lát – a bit later

Lát em sẽ đi siêu thị.

tạnh mưa – stop raining

là – as a conjunction, is used to express a necessary relationship between the condition and result.

Anh làm 30 phút nữa là xong rồi.

 

Con nhỏ cũng cười rồi nói tiếp:

She also smiled and said:

 

Vậy chú đứng xích vô nha, coi chừng bị ướt đó.

So you stand closer to my house to not be wet.

xích vô – this is a verb, It’s used when you want someone to come closer to somebody or something. It usually goes with the verb “go or stand”

Anh đi xích vô bên phải đi.

Em đứng xích vô đây đi.

coi chừng – be careful

ướt – wet

 

Rồi chúng tôi nhìn nhau mỉm cười.

We both looked at each other and smiled.

chúng tôi – we

mỉm cười – smile

 

Download PDF here sai-gon-mua-mua

Become an IziVieter today!