TRÍ THÔNG MINH CỦA PHỤ NỮ

Lan đang lái xe trên đường thì bị cảnh sát chặn lại. Anh cảnh sát hỏi Lan xuất trình bằng lái xe vì Lan đã lái xe quá tốc độ.

Lan trả lời: “Em không có bằng lái vì lần trước em lái xe khi say rượu nên cảnh sát đã tịch thu bằng lái của em rồi.”

Anh cảnh sát nói tiếp: “Vậy cho tôi xem giấy đăng ký xe!”

Lan nói: “Em cũng không có vì xe này không phải của em. Em đã chôm cái xe này từ một ga – ra sau khi giết chết ông chủ. Xác của ổng ở trong cốp xe nè.”

Anh cảnh sát rất bất ngờ với câu trả lời của Lan và thấy tình hình rất là nghiêm trọng, nên ảnh gọi những cảnh sát khác đến hỗ trợ.

 

Lan đang lái xe trên đường thì bị cảnh sát chặn lại.

Lan was driving on the road and she was stopped by police.

lái xe – drive

trên – on

cảnh sát – police

chặn lại – to stop somebody’s way

 

Anh cảnh sát hỏi Lan xuất trình bằng lái xe vì Lan đã lái xe quá tốc độ.

The policeman asked her to show driver’s license because she drove too fast.

xuất trình – to produce something, to show

bằng lái xe – driver’s license

tốc độ – speed

quá – over

 

Lan trả lời: “Em không có bằng lái vì lần trước em lái xe khi say rượu nên cảnh sát đã tịch thu bằng lái của em rồi.”

She replied: “I don’t have my driver’s license because last time I was drunk when I was driving, so the police confiscated my license.”

lần trước – last time

say rượu – drunk

tịch thu – confiscate

Vì … nên … (Because …. therefore …)

Vì anh bận nên anh không gặp bạn được.

 

Anh cảnh sát nói tiếp: “Vậy cho tôi xem giấy đăng ký xe!”

The policeman continued: “So can you show me your car registration certificate.”

cho xem – to show

giấy đăng ký xe – car registration certificate

 

Lan nói: “Em cũng không có vì xe này không phải của em.

Lan said: “I don’t have either because this car is not mine.

không phải (+ noun) – not

 

Em đã chôm cái xe này từ một ga – ra sau khi giết chết ông chủ. Xác của ổng ở trong cốp xe nè.”

I stole this car from a garage after killing its owner. His body is in the trunk.

chôm – to steal

garage – ga ra

giết chết – to kill

ông chủ – owner

xác – corpse

ở trong – in

cốp xe – trunk

 

Anh cảnh sát rất bất ngờ với câu trả lời của Lan và thấy tình hình rất là nghiêm trọng, nên ảnh gọi những cảnh sát khác đến hỗ trợ.

The policeman was so surprised by Lan’s answer and he thought the situation seemed serious that he called on other policemen to help.

bất ngờ – surprised

câu trả lời – answer

tình hình – situation

nghiêm trọng – serious

khác – other

hỗ trợ – to help

 

Download PDF here tri-thong-minh-cua-phu-nu

Become an IziVieter today!