CON TRAI LÀM NGHỀ GÌ?

Có hai vợ chồng chuẩn bị tổ chức tiệc thôi nôi cho con trai của họ. Trong buổi tiệc thôi nôi, ba mẹ sẽ chuẩn bị một số đồ vật để cho con chọn. Sau đó, ba mẹ có thể đoán được con của họ khi lớn lên sẽ làm nghề gì. Người chồng nói với vợ:

_ Anh sẽ để trên bàn 3 thứ để xem con mình sẽ lấy cái gì. Nếu con lấy tờ 100 đô la, tương lai con sẽ làm về tài chính. Nếu con lấy cây viết, con sẽ là nhà văn. Còn nếu con lấy ống nghe, con sẽ làm bác sĩ.

Trong buổi tiệc thôi nôi, con trai của họ đã lấy cả 3 thứ ở trên bàn rồi chạy ra ngoài. Người vợ rất bất ngờ khi thấy như vậy, rồi cô hỏi chồng:

_ Vậy con tụi mình sẽ làm nghề gì anh?

Người chồng trả lời:

_ Là ăn cướp chứ sao nữa!!!

 

 

Có hai vợ chồng chuẩn bị tổ chức tiệc thôi nôi cho con trai của họ.

A couple is about to celebrate the first birthday party for their son.

hai vợ chồng – a husband and a wife

chuẩn bị – about to

tổ chức – celebrate

tiệc thôi nôi – the first birthday party

 

Trong buổi tiệc thôi nôi, ba mẹ sẽ chuẩn bị một số đồ vật để cho con chọn.

At the party, parents will prepare some items for their children to pick up.

chuẩn bị – to prepare

một số – some

đồ vật – stuff

chọn – pick up

 

Sau đó, ba mẹ có thể đoán được con của họ khi lớn lên sẽ làm nghề gì.

Then, parents can guess what profession their children will do when they grow up.

sau đó – then

có thể, được – can

đoán – guess

khi – when

lớn lên – grow up

nghề – profession

 

Người chồng nói với vợ:

The husband told his wife:

 

_ Anh sẽ để trên bàn 3 thứ để xem con mình sẽ lấy cái gì.

I will leave 3 things on the table to see what my child will take.

để – to leave

trên – on

thứ – thing

để – in order to

lấy – to take

 

Nếu con lấy tờ 100 đô la, tương lai con sẽ làm về tài chính.

If he gets a 100 dollar bill, he probably will work on finance.

nếu – if

tờ – bill

tương lai – future

tài chính – finance

 

Nếu con lấy cây viết, con sẽ là nhà văn.

If he gets a pen, he will be a writer.

lấy – to get

cây viết – pen

nhà văn – writer

 

Còn nếu con lấy ống nghe, con sẽ làm bác sĩ.

And if he chooses a stethoscope, he will be a doctor.

ống nghe – stethoscope

bác sĩ – doctor

 

Trong buổi tiệc thôi nôi, con trai của họ đã lấy cả 3 thứ ở trên bàn rồi chạy ra ngoài.

On the day of the party, the son grabbed all 3 things on the table and ran away.

cả 3 thứ – all 3 things

chạy – run

ra ngoài – outside

 

Người vợ rất bất ngờ khi thấy như vậy, rồi cô hỏi chồng:

The wife was very surprised and asked her husband:

bất ngờ – surprised

như vậy – like that

 

_ Vậy con tụi mình sẽ làm nghề gì anh?

So what profession will our son do?

tụi mình – we

 

Người chồng trả lời:

The husband replied:

 

_ Là ăn cướp chứ sao nữa!!!

He is definitely a robber!!!

ăn cướp – robber

chứ sao nữa – for sure

 

Download PDF here con-trai-lam-nghe-gi

Become an IziVieter today!